Har du fått positivt svar på ett Covid-19-test?

Har du fått positivt svar på ett Covid-19-test?

Studie 125

Vi söker deltagare till en studie av ett läkemedel som utvärderas för att se om det förkortar vårdtiden och minskar risken för dödsfall hos Covid-19-patienter med hög risk för ett försvårat sjukdomsförlopp.

Om studien

CTC söker frivilliga deltagare till en forskningsstudie av ett läkemedel som utvärderas för att se om det förkortar vårdtiden och minskar risken för dödsfall hos covid-19-patienter med hög risk för ett försvårat sjukdomsförlopp.

För att kunna delta

  • Du har fått positivt svar på ett covid-19-test under de senaste 5 dagarna
  • Symtomen har börjat under de senaste 5 dagarna

Du måste uppfylla något av följande:

80 år eller äldreeller65 år eller äldre med åtminstone något av följande:eller18 år eller äldre med åtminstone något av följande:
– Fetma 
– Hjärtsjukdom (inklusive högt blodtryck)
– Lungsjukdom
– Downs syndrom 
– Sicklecellsjukdom
– Demens
– Sjukdom som medför nedsatt immunförsvar
– Behandling som försämrar kroppens immunförsvar
– Parkinsons sjukdom 
– Vårdhemsboende

Omfattning

  • upp till 8 studiebesök inom en sextiodagarsperiod
  •  studieprocedurerna omfattar flera blodprover, nasala pinnprover, en kroppsundersökning och kontroll av vitalparametrarna (blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och kroppstemperatur)
  • studieläkemedel eller placebo, två piller två gånger om dagen i 5 dagar, utöver sedvanlig covid-19-behandling som ordinerats av studieläkaren
  • ersättning för studierelaterade resekostnader och parkeringsavgifter.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Ring 018-30 33 99 eller skicka en anmälan nedan.

Anmäl ditt intresse för studien