Migränstudie på vår klinik i Stockholm

Migränstudie på vår klinik i Stockholm

Studie 078

Vi söker deltagare till en forskningsstudie med ett läkemedel under utveckling mot migrän och huvudvärk som är utlöst av läkemedelsöveranvändning.

Varför genomförs studien?

Kontinuerliga migränsymtom kan ha en stor inverkan på en persons livskvalitet. Behovet av lindring kan leda till en frekvent användning av smärtstillande läkemedel. Detta kan leda till att symtomen förvärras eller till att huvudvärken kommer oftare.

Denna studie genomförs för att testa en ny metod för att se om den på ett säkert sätt kan hjälpa till att minska migränsymtomen hos patienter som har diagnosticerats med migrän och huvudvärk utlöst av läkemedelsöveranvändning.

Vem kan vara med i studien?

570 vuxna personer i flera länder planeras inkluderas i studien. Du kanske kan vara med i studien om:

  • Du är mellan 18 och 75 år
  • Du har diagnostiserats med migrän och huvudvärk som är utlöst av läkemedelsöveranvändning

Hur genomförs studien?

Metoden inbegriper att du får hjälp med att förstå dina migränsymtom bättre och att utveckla en plan för att hantera din läkemedelsanvändning, i kombination med att testa ett förebyggande studieläkemedel för din migrän. Studien pågår i ca 9 månader och under den tiden kommer du ha ungefär 4 besök på vår klinik CTC Clinical Trial Consultants AB i Solna samt bli kontaktad via telefon för telefonbesök fyra gånger.

Samtliga klinikbesök och studieläkemedel i studien är kostnadsfria.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Önskar du delta i studien eller vill ha mer information? Maila karolinska@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan så kontaktar vi dig.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Anmäl ditt intresse för studien