Läkemedelsstudie mot KOL

Läkemedelsstudie mot KOL

Studie 119

Vi söker deltagare med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) till en läkemedesstudie.

Om studien

Har du kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vid CTC pågår en internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.

För att kunna delta

  • att du är 40-80 år
  • att du har KOL sedan minst ett år
  • att du är rökare eller har varit rökare i minst 10 år
  • att du har haft en försämring av din KOL minst två gånger under de senaste 12 månaderna och har varit inlagd på sjukhus eller varit tvungen att behandlas med antibiotika eller kortison.

Studien omfattar 29 besök på kliniken under cirka 62 veckor. Alla deltagare får genomgå hälsokontroller, spirometri, EKG och provtagningar. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria. Ersättning utgår för resor till och från kliniken.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan nedan. 

Ansvarig läkare för studien är Julia Uffenorde (Uppsala), Björn Schultze (Stockholm) och Folke Sjöberg (Linköping). 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De personuppgifter du lämnar till oss kommer att hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och av Läkemedelsverket.

Anmäl ditt intresse för studien