Läkemedelsstudie mot erektil dysfunktion – Del II

Läkemedelsstudie mot erektil dysfunktion – Del II

Studie 477

Vi söker män som upplever potensproblem till en studie med ett läkemedel under utveckling för behandling av erektil dysfunktion. Studien pågår på vår klinik i Uppsala.

Flexibla tider

Vi anpassar tiderna för studiens hälsokontroll och besök för att passa dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta tider som passar.

Om studien

Vi söker deltagare till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av erektil dysfunktion.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män, 18–65 år

För att kunna delta

  • Vara frisk
  • Upplever potensproblem
  • BMI mellan 18.5–30 kg/m2
  • Ej använda nikotin eller tobaksprodukter regelbundet
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
  • Ej opererat prostatan
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Ej donerat blod eller plasma senaste 3 månaderna
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT att fertil kvinnlig partner behöver ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal

Studien består av 6 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett inneliggande dosbesök samt fyra uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta 4 nätter på kliniken och få flera doser av läkemedlet eller placebo. Du kommer även att få göra 2 besök på specialistkliniken ANOVA i Stockholm. Det första besöket på specialistkliniken sker några dagar efter hälsokontrollen och det andra sker under perioden med uppföljningsbesök. 

Vi värnar om din integritet under besöken.

Ersättning: 16 300 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema 
Grupp Hälso-kontroll (1)Besök på ANOVAInne-liggande besök (2)Besök på klinik (3) Besök på ANOVABesök på klinik (4)Besök på klinik (5) Uppföljning (6)
Grupp 1a 20 eller 23 okt13 nov14-18 nov21 nov24 nov28 nov5 dec12 dec
Grupp 1b20 eller 23 okt15 nov16-20 nov23 nov27 nov30 nov7 dec14 dec
Grupp 1c20 eller 23 okt17 nov20-24 nov27 nov30 nov4 dec11 dec18 dec
Grupp 1d Enligt överens-kommelseEnligt överens-kommelse26-30 nov4 decEnligt överens-kommelse11 dec18 dec23 dec
Grupp 1eEnligt överens-kommelseEnligt överens-kommelse3-7 dec11 decEnligt överens-kommelse18 dec23 dec2 jan
Grupp 1fEnligt överens-kommelseEnligt överens-kommelse10-14 dec18 decEnligt överens-kommelse23 dec2 jan8 jan
Grupp 1gEnligt överens-kommelseEnligt överens-kommelse12-16 dec19 decEnligt överens-kommelse27 dec2 jan9 jan
Grupp 2a15 dec5 jan8-12 jan 15 jan18 jan22 jan29 jan5 feb
Grupp 2b15 dec10 jan 11-15 jan18 jan22 jan25 jan1 feb8 feb
Grupp 2c18 dec12 jan 14-18 jan 21 jan24 jan28 jan4 feb11 feb
Grupp 3a12 jan6 feb8-12 feb 15 feb18 feb 22 feb29 feb7 mars
Grubb 3b17 jan9 feb12-16 feb19 feb22 feb26 feb4 mars11 mars
Grupp 3c17 jan 12 feb13-17 feb20 feb23 feb27 feb5 mars12 mars

Tiderna för de inneliggande besöken är flexibla. Kontakta oss om tiderna ovan inte passar dig så försöker vi ordna det.

Mer information och anmälan

Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan nedan. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien