Läkemedelsstudie mot erektil dysfunktion – Del II

Läkemedelsstudie mot erektil dysfunktion – Del II

Studie 477

Vi söker män som upplever potensproblem till en studie med ett läkemedel under utveckling för behandling av erektil dysfunktion. Studien pågår på vår klinik i Uppsala.

Flexibla tider

Vi anpassar tiderna för studiens hälsokontroll och besök för att passa dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta tider som passar.

Om studien

Vi söker deltagare till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av erektil dysfunktion.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män, 18–65 år

För att kunna delta

  • Vara frisk
  • Upplever potensproblem
  • BMI mellan 18.5–30 kg/m2
  • Ej använda nikotin eller tobaksprodukter regelbundet
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
  • Ej opererat prostatan
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Ej donerat blod eller plasma senaste 3 månaderna
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT att fertil kvinnlig partner behöver ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal

Studien består av 6 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett inneliggande dosbesök samt fyra uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta 4 nätter på kliniken och få flera doser av läkemedlet eller placebo. Du kommer även att få göra 2 besök på specialistkliniken ANOVA i Stockholm. Det första besöket på specialistkliniken sker några dagar efter hälsokontrollen och det andra sker under perioden med uppföljningsbesök. 

Vi värnar om din integritet under besöken.

Ersättning: 16 300 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema 
Grupp Hälsokontroll (1)Besök på ANOVAInne-liggande besök (2)Besök på klinik (3) Besök på ANOVABesök på klinik (4)Besök på klinik (5) Uppföljning (6)
Grupp 3Enligt överenskommelseEnligt överenskommelseEnligt överenskommelse Enligt överenskommelseEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseEnligt överenskommelse

Tid för hälsokontroll och inneliggande besök är flexibla. Kontakta oss om tiderna ovan inte passar dig så anpassar vi tiderna efter önskemål.

Mer information och anmälan

Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan nedan. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien