Läkemedelsstudie i Uppsala

Läkemedelsstudie för friska personer

Studie 487 Del II

Läkemedelsstudie för friska personer med ett läkemedel under utveckling för behandling av lungsjukdomar.

Om studien

Vi söker friska deltagare till en studie med ett läkemedel under utveckling för behandling av lungsjukdomar. Syftet med studien är att utvärdera läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–55 år

Kriterier för deltagande:

 • Vara frisk
 • BMI mellan 18,5–30 kg/m2
 • Väga mellan 50-100 kg
 • Ej ha historia av allvarliga sjukdomar eller allergi
 • Ej haft allvarlig Covid-19 senaste 12 månaderna
 • Ej vaccinerad senaste 8 veckorna
 • Ej ha planerad stor operation inbokad
 • Ej ha överdriven konsumtion av koffeinhaltiga drycker (t ex mer än fem koppar kaffe om dagen)
 • Ej vara rädd för nålstick
 • Ej använda tobaks- eller nikotinprodukter regelbundet
 • Ej ha regelbunden användning av mediciner eller kosttillskott
 • Ej ha lämnat blod senaste 3 månaderna
 • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
 • Ej vara gravid, ammande eller planera graviditet under studiens gång
 • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av fem besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt tre uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta 8–10 nätter och få flera doser av läkemedlet eller placebo.

Ersättning:

27 060 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema

GRUPPHälsokontroll (besök 1)Inneliggande på kliniken (besök 2)Besök 3Besök 4Besök 5
1a16 eller 23 Juli5 – 13 Aug14 Aug15 Aug20 Aug
1b16 eller 23 Juli6 – 14 Aug15 Aug16 Aug21 Aug
2a12 eller 15 Aug28 Aug – 5 Sep6 Sep7 Sep12 Sep
2b12 eller 15 Aug29 Aug – 6 Sep7 Sep8 Sep13 Sep
3a3 eller 5 Sep23 Sep – 1 Okt2 Okt3 Okt8 Okt
3b3 eller 5 sep 24 Sep  – 2 Okt3 Okt4 Okt9 Okt

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien