Läkemedelsstudie i Uppsala

Läkemedelsstudie i Uppsala

Studie 487

Läkemedelsstudie för friska personer med ett läkemedel under utveckling för behandling av lungsjukdomar.

Om studien

Vi söker friska deltagare till en studie med ett läkemedel under utveckling för behandling av lungsjukdomar. Syftet med studien är att utvärdera läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–55 år.

För att kunna delta

 • Vara frisk
 • BMI mellan 18,5–30 kg/m2
 • Väga mellan 50-100 kg
 • Ej ha historia av allvarliga sjukdomar eller allergi
 • Ej haft allvarlig Covid-19 senaste 12 månaderna
 • Ej vaccinerad senaste 8 veckorna
 • Ej ha planerad stor operation inbokad
 • Ej ha överdriven konsumtion av koffeinhaltiga drycker (t ex mer än fem koppar kaffe om dagen)
 • Ej vara rädd för nålstick
 • Ej använda tobaks- eller nikotinprodukter regelbundet
 • Ej ha regelbunden användning av mediciner eller kosttillskott
 • Ej ha lämnat blod senaste 3 månaderna
 • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
 • Ej vara gravid, ammande eller planera graviditet under studiens gång
 • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av tre besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt två uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta 3–4 nätter och få en dos av läkemedlet eller placebo.

Ersättning: 9250 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema

Grupp Hälsokontroll (1) Inneliggande besök (2)Besök på klinik (3)Besök på klinik (4)
Grupp 1a10 jan14-17 jan18 jan 22 jan
Grupp 1b11 jan 17-20 jan21 jan 25 jan
Grupp 2a23 jan 4-7 feb8 feb12 feb
Grupp 2b25 jan7-10 feb11 feb15 feb
Grupp 3a13 feb26-29 feb1 mars5 mars
Grupp 3b13 feb28 feb-2 mars3 mars7 mars
Grupp 3c15 feb29 feb-3 mars4 mars8 mars

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien