Läkemedelsstudie mot övervikt

Läkemedelsstudie mot övervikt

Studie 530

Vi söker friska deltagare mellan 30-65 år till en studie med ett läkemedel under utveckling mot övervikt och fetma. Studien pågår i Uppsala.

Om studien

Vi söker friska deltagare till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling mot övervikt och fetma. Syftet med studien är att utvärdera läkemedlets säkerhet och preliminär effekt samt läkemedlets påverkan på aptit och matintag hos personer med övervikt och fetma.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 30-65 år

För att kunna delta

 • Vara frisk
 • BMI mellan 27-32 kg/m2
 • Stabil vikt senaste 3 månaderna
 • Kunna avstå från koffein (t ex inte få huvudvärk vid uteslutande av koffein)
 • Ej ha mag- eller tarmproblem (t ex IBS)
 • Ej ha historia av större kirurgiska mag- eller tarmingrepp (förutom blindtarmsoperation)
 • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
 • Ej vara rökare eller använda nikotinprodukter regelbundet
 • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
 • Ej donerat blod senaste 3 månaderna
 • Ej vara gravid, ammande eller planera graviditet under studieperioden
 • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av totalt fyra besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, tre besök på kliniken samt ett uppföljningsbesök via telefon. Vid klinikbesöken kommer du övernatta en natt och få en dos av läkemedlet eller placebo i samband med måltid.

Ersättning: 11 970 kr ersättning för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema 
Grupp HälsokontrollInneliggande besökInneliggande besök Inneliggande besök Telefon-uppföljning
123, 27, 29 eller 30 nov3-4 dec7-8 dec12-13 dec15 dec
223, 27, 29 eller 30 nov10-11 dec14-15 dec18-19 dec22 dec

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan nedan. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien