Snusstudie

Snusstudie

Studie 531

Snusstudie för dig som har snusat minst fem nikotin- eller tobakspåsar varje dag i minst ett år.

Om studien

Vi söker dig som dagligen använder snus eller nikotinpåsar till en klinisk forskningsstudie.

Syftet med studien är att jämföra nikotinupptaget i kroppen vid användning av tobaksfria nikotinpåsar med ett nytt format mot en tobaksinnehållande snusprodukt (moist snuff).

Målgrupp: friska personer, 21–60 år

För att kunna delta

  • snusat minst 5 påsar per dag i minst 1 år (med eller utan tobak)
  • klara av att använda starkt tobakssnus och nikotinpåsar
  • ej har/har haft högt blodtryck eller hjärtkärlsjukdom
  • kvinnor får ej vara gravida eller ammande
  • kvinnor i fertil ålder måste vara villiga att använda preventivmedel (kondom, p-piller etc.) eller vara heterosexuellt avhållsamma under studiens gång

Studien består av en hälsokontroll och 11 heldagsbesök på en av våra kliniker i Uppsala, Stockholm eller Linköping. Du kommer sammanlagt att få testa 10 nikotinpåsar med olika smak och en tobaksinnehållande snusprodukt. Du behöver avstå från tobaks- och nikotinprodukter kvällen innan alla besök förutom det första.

Ersättning: 22 440 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Samtliga produkter i denna studie innehåller nikotin som är en starkt beroendeframkallande substans.

Tidsschema

UppsalaHälsokontroll (1) Besök 2Besök 3Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8Besök 9Besök 10 Besök 11Besök 12
Grupp 1a13 eller 19 dec9 jan10 jan15 jan16 jan22 jan29 jan30 jan5 feb6 feb12 feb13 feb
Grupp 1b4 eller 8 jan 18 jan19 jan25 jan26 jan2 feb8 feb9 feb15 feb16 feb19 feb20feb
StockholmHälsokontroll (1) Besök 2Besök 3Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8Besök 9Besök 10 Besök 11Besök 12
Grupp 1a14 eller 15 dec8 jan9 jan12 jan15 jan16 jan19 jan22 jan23 jan24 jan29 jan30 jan
Grupp 1b11 eller 18 jan1 feb2 feb5 feb6 feb9 feb12 feb13 feb16 feb19 feb22 feb23 feb
LinköpingHälsokontroll (1) Besök 2Besök 3Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8Besök 9Besök 10 Besök 11Besök 12
Grupp 1a19 eller 20 dec8 jan9 jan12 jan15 jan16 jan19 jan22 jan23 jan24 jan29 jan30 jan
Grupp 1b10 jan1 feb2 feb5 feb6 feb9 feb12 feb13 feb16 feb19 feb22 feb23 feb

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien