Studie för dig som haft allergisk reaktion

Studie för dig som haft allergisk reaktion

Studie 486

Har du haft en akut allergisk reaktion? Vi söker män och kvinnor som har Betapred utskrivet mot akut allergisk reaktion för deltagande i en läkemedelsstudie.

Om studien

Vi söker män och kvinnor över 18 år som har Betapred utskrivet mot akut allergisk reaktion för deltagande i en läkemedelsstudie.

Studien består av ett besök på vårdcentralen Kåbohälsan i Uppsala samt ett telefonsamtal efter cirka 6 månader. Varje månad ska en elektronisk dagbok med några kortfattade frågor besvaras via din telefon, surflatta eller dator. Under studien tas läkemedlet Zeqmelit (en snabbupplösande munfilm) vid en akut allergisk reaktion.

Målgrupp: män och kvinnor, minst 18 år

Intresseanmälan

Vill du delta eller ha mer information?

Kontakta Anna-Karin Bodén, Verksamhetschef Kåbohälsan en del av PrimaVård, på:

Telefon: 070-233 32 30

Epost: anna-karin.boden@primavard.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien