Är det riskabelt att delta?

Är det riskabelt att delta?

De läkemedel och behandlingsmetoder som studeras i kliniska prövningar har alltid först undersökts i andra sammanhang.

Innan ett läkemedel överhuvudtaget får ges till människa, har en serie djurförsök utförts för att testa läkemedlets säkerhet och effekter. Eftersom människan skiljer sig från många djur, kan man naturligtvis inte garantera att hon ska reagera på exakt samma sätt som försöksdjuren. Det är t.ex. ovanligt med allergier bland djur. 

De första undersökningarna på människor utförs på ett fåtal friska försökspersoner under kort tid. Därefter studerar man effekterna på större patientgrupper. Vid varje nytt steg gör både företag och myndigheter en noggrann bedömning av alla tillgängliga resultat innan man går vidare. Under alla kliniska prövningar övervakas alla eventuella biverkningar enligt strikt definierat och kontrollerat system av både företag och myndigheterna. 

Allt detta sammantaget gör att risken med att delta i en klinisk prövning är minimal.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?