Begäran om borttagning av personuppgifter

Här kan du skicka en begäran om att bli borttagen från vår databas med forskningspersoner, vänligen fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. När vi mottagit din begäran kommer vi att på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter från forskningsdatabasen alternativt anonymisera dina uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.  Detta innebär att vi inte längre kommer att kontakta dig för att informera om kommande kliniska studier hos oss. 

Det kan vara bra att känna till att om du redan har deltagit i en studie kan CTC ha rätt att fortsätta att behandla dina personuppgifter för att exempelvis uppfylla de krav som ställs enligt gällande lagar. Om du deltar i en studie kommer du att få separat information om hur dina uppgifter kommer att behandlas och bevaras i studien i samband med du får information och tillfrågas om samtycke till att delta i studien.