Varför gör man en klinisk prövning?

Varför gör man en klinisk prövning?

Kliniska prövningar görs för att få fram effektiva och så säkra behandlingar som möjligt. De har möjliggjort att läkemedel, olika behandlingsmetoder och medicintekniska produkter med mera, som vi idag tar som en självklarhet, har utvecklats.

Bland annat undersöks hur kroppen tar hand om läkemedlet, hur läkemedlet påverkas av andra mediciner som kan tänkas användas samtidigt, vilka effekter det har, om det fungerar olika hos yngre och äldre samt hur effektivt det är jämfört med tidigare behandlingar. När det gäller andra behandlingar än läkemedel, vill man på motsvarande sätt kunna besvara denna typen av frågor.

De kliniska prövningarna är också en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behandlingsmetod. Tillsammans kommer de kliniska prövningarna att kunna besvara följande frågor om behandlingen:

Har den effekt? Hur effektiv är den? Är den bättre än redan etablerad behandling? Hur säker är den? Vilken dos är bäst att använda? Vilka biverkningar finns?

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?