Vilka rättigheter och skyldigheter har jag?

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag?

Som deltagare i en klinisk prövning har du både rättigheter och skyldigheter.

En självklar rättighet är att få en korrekt beskrivning av prövningen och om hur mycket tid den förväntas ta i anspråk. Du har givetvis alltid rätt att när som helst kontakta prövningspersonalen. Deltagandet i prövningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta det, och du behöver inte förklara varför du inte vill fortsätta. 

Väljer du att avbryta ditt deltagande är det däremot viktigt att du hör av dig. Innan du avbryter är det bra att diskutera beslutet med en ansvarig läkare eller sjuksköterska, eftersom prövningspersonalen i regel vill göra en avslutande undersökning och få tillbaka ej förbrukat läkemedel och material.

För att det ska vara möjligt att dra rätt slutsatser om behandlingen är det viktigt att alla patienter som deltar i den kliniska prövningen följer instruktionerna och kommer på samtliga besök. Det är därför viktigt att du hör av dig, om du skulle få förhinder att komma. Det är också viktigt att berätta om eventuell annan behandling du får. Likaså är det viktigt för läkaren/sjuksköterskan att veta om det inte har gått att följa de instruktioner som du har fått under prövningen.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?