Biobank

Biobank

Inför och under studiens genomförande kommer prover tas från dig. Samtliga prover kommer att hanteras i enlighet med biobankslagen och kommer endast användas för det du lämnar samtycke till.

Innan ett samtycke lämnas till att ditt prov samlas in och bevaras i en biobank informeras du bland annat om ändamålet med provsamlingen. 

Du har rätt att närsomhelst begränsa eller återkalla ditt samtycke till bevarande eller användningen av dina prover vilket innebär att proverna ska förstöras alternativt avidentifieras om förstöring inte är möjlig.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?