Hur genomförs en prövning?

Hur genomförs en prövning?

Prövningen utförs enligt strikta regler som är lika över hela världen. Man jämför ofta en ny behandling med en äldre, välkänd behandling. Det kan också förekomma att man jämför med placebo, så kallat sockerpiller, t.ex. om det gäller sjukdomar där det inte finns någon behandling idag.

För att vara säker på att man verkligen mäter den nya behandlingens effekter och inte effekten av forskningspersonens förväntningar, genomför man många undersökningar dubbelblindad. Med det menas att varken läkaren, sköterskan eller forskningspersonen vet vilken av behandlingarna som den enskilda personen får.

Efter avslutad studie ger vi alltid info om vilken behandling man gavs.

Prövningen är noggrant planerad och genomförs enligt ett i förväg bestämt protokoll, en så kallad prövningsplan, som granskats och godkänts av både Läkemedelsverket och regionala Etikprövningsnämnder. Ofta samarbetar många läkare över hela landet i samma prövning och många gånger är de kliniska prövningarna internationella och pågår i flera länder samtidigt. 

Friska försökspersoner

I början av utvecklingen av en ny behandling genomförs prövningarna på få, ofta friska och frivilliga, försökspersoner under kort tid. Prövningen kan pågå från en en dag till månader då man ofta kommer till vår klinik vid flera tillfällen.

På hälsokontrollen får du muntlig och skriftlig information av sköterska samt läkare.

Patienter

Ju mer man lär sig om behandlingsmetodens effekter och biverkningar, desto större kan prövningen bli, för att till slut ofta omfatta flera hundra, ibland upp till flera tusen patienter, som behandlas under så lång tid som sjukdomen kräver. Prövningen kan pågå från någon vecka, om det t.ex. gäller urinvägsinfektioner, och upp till ett år eller mer, om det t.ex. gäller högt blodtryck eller någon annan kronisk åkomma. 

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?