Får man någon ersättning?

Får man någon ersättning?

Ersättning för deltagande i kliniska studier kan förekomma, speciellt om det rör sig om friska försökspersoner. I studier där du som patient är med (patientstudier) är det däremot mer sällsynt med någon form av ekonomisk ersättning. 

Vad får jag för ersättning?

Ersättningen för deltagande i en studie bestäms innan studien kan starta och granskas av Etikprövningsmyndigheten. Den ekonomiska ersättningen är beroende av studiens omfattning. Det är ett vanligt missförstånd att ersättningen är baserad på risk, men är istället baserad på tiden du behöver lägga ner för att kunna delta. Ersättningen är skattepliktig och om du servas mat på kliniken görs avdrag enligt skatteverkets tabeller. Ofta är det möjligt att få reseersättning till och från kliniken (dock inte till och från hälsokontrollen). Ibland ersätts du även för förlorad arbetsinkomst. 

Din ersättning betalas ut sista vardagen månaden efter du avslutat din studie, dock tidigast 3 veckor efter ditt sista besök.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?