Forskningspersonen Nils kan rädda liv

Forskningspersonen Nils kan rädda liv

Sedan våren 2013 har Nils Öberg, 29 år, deltagit i tio kliniska studier hos CTC Clinical Trial Consultants. Han drivs av bland annat nyfikenhet och passar på att vara produktiv och social under studiernas gång. Genom sitt deltagande driver han forskningen framåt.

För att nya läkemedel ska kunna utvecklas så behöver kliniska studier i människa genomföras. Som forskningsperson deltar man frivilligt i dessa. Nils Öberg har deltagit i flera studier, bland annat med läkemedel avsedda för kommande behandling mot leukemi, diabetes och sömnstörningar. Inför hälsokontrollen till sitt första deltagande var han nyfiken.

– Jag var inte orolig för att delta eftersom jag fick bra information om studien efter jag anmält mitt intresse. Jag är alltid väl medveten om vad jag ger mig in på, även om jag har lätt för att glömma i efterhand.

Han blev tipsad av en kurskamrat att delta i studien. Han tyckte det lät spännande och såg möjligheten att kunna plugga samtidigt.

– Just då läste jag biologisk psykologi, vilket gjorde mig intresserad att se vetenskapliga metoder praktiseras i verkligheten i stället för att bara läsa om det i böckerna.

Nils Öberg tror att många som deltar gör det främst för ersättningen.

– Det är ett sätt att dra in lite extra pengar men också att bidra till forskning så att andra kan främjas av det i framtiden.

Ett syfte i tidiga studier är att upptäcka vilka biverkningar ett läkemedel eventuellt kan ge. Dock är doserna alltid låga och läkemedlet väl testat i djurstudier. Därför är allvarliga biverkningar mycket ovanliga. Alla läkemedelsstudier måste dessutom alltid godkännas av både Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de kan starta.

– Jag har fortfarande fem fingrar på båda händerna! Jag har fått ont i huvudet och blivit trött, men annars har jag inte fått några biverkningar. Nålarna kan jag tycka är lite obehagliga, men det är ju delvis psykologiskt, säger Nils.

Under den inneliggande perioden så har Nils Öberg sysselsatt sig med lite allt möjligt. Bland annat marknadsföring för sitt band, ARSADI, pluggat till tentor och socialiserat sig. Första tiden efter dosering är det ofta många tester, som blodprover.

– En gång läste jag en musikteorikurs på distans samtidigt som jag deltog i en studie.  Då examinerades jag genom att skicka in inspelade musiksnuttar. Så jag tog med mig en midisynt och spelade in från min säng.

I dag har Nils Öberg två kandidatexamina och masteruppsatsen har precis lämnats in. Han ser sig själv delta i fler studier framöver, i alla fall tills han har en fast inkomst, och har precis anmält sig till en ny.

– Jag förväntar mig att studierna utförs professionellt och att jag blir trevligt bemött.

Varje gång Nils Öberg har varit forskningsperson i en övernattande studie så har han legat inne tillsammans med en grupp. Han har träffat många människor med kunskap inom olika områden och säger sig ha fått privatföreläsningar i bland annat fysik och konst.

– Under förra valet låg jag inne i en studie. Då hade vi valvaka på kliniken och heta politiska diskussioner. En annan gång tyckte en snubbe att vi alla skulle hoppa fallskärm tillsammans. Det blev aldrig av, men det sociala är meningsfullt och alla sitter ju trots allt i samma sits.

Vill du också delta i studier och hjälpa till att driva forskningen framåt? Registrera dig i vår databas.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?