Vad är en klinisk prövning?

Vad är en klinisk prövning?

En klinisk prövning är en undersökning av ett läkemedels effekter. Det kan också vara en utvärdering av någon annan typ av behandling, t.ex. en kirurgisk metod, strålbehandling, sjukgymnastik, speciella dieter, medicinteknisk utrustning m.m.

Den kliniska prövningen av läkemedel utgörs antigen på en speciell prövningsenhet som CTC eller inom ramen för sjukvård på vårdcentral eller sjukhusklinik. Prövningen genomförs ofta på uppdrag av det företag som utvecklat läkemedlet och i samarbete med ansvarig läkare och övrig personal. 

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?