Drogpolicy

På CTC har vi nolltollerans mot användning av illegala droger.

  • Forskningspersonens säkerhet kan inte längre garanteras om droger blandas med studieläkemedel.
  • Kliniska studierna har nästan uteslutande som kriterium att man ej får använda droger för att kunna delta.
  • Användande av droger gör att resultatet i studien tappar trovärdighet då biverkningar kan uppkomma som beror på användande av droger.

Drogtester görs vid hälsokontrollen och ibland under studiens gång. 

Positivt drogsvar pga illegala droger och upprepad användning av illegala droger kan alltså innebära att du inte kan delta i framtida studier hos oss.