PET-studie i Stockholm. Forsknigsstudie

PET-studie i Stockholm

Studie 490

Vi söker friska personer mellan 18-75 år till en PET-studie i Stockholm.

Om studien

Vi söker deltagare till en forskningsstudie där man undersöker en ny diagnosmetod för att diagnostisera fibros i lever och andra vävnader. I studien utvärderas och jämförs en mikrodos av ett spårämne i lever och mag-tarmkanalen hos friska personer.

Syftet med studien är att utveckla en diagnosmetod som ett alternativ till biopsi som idag görs för att bedöma graden av inflammation och ärrbildning vid misstänkt fibros i lever och mag-tarmkanalen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–75 år

Kriterier för deltagande:

  • Vara frisk  
  • BMI mellan 19–40 kg/m2
  • Ej ha klaustrofobi
  • Ej ha inopererade metallimplantant, till exempel pacemaker
  • Ej ha en större förändring av kroppsvikt senaste 3 månaderna
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste månaden
  • Ej ha deltagit i en annan PET-studie senaste året
  • Ej donerat blod senaste 3 månaderna (eller plasma senaste månaden)
  • Ej vara eller avse att bli gravid eller amma under deltagande
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av 2 eller 3 besök på vår klinik i Stockholm följt av ett uppföljande telefonsamtal. Första besöket är en hälsokontroll och beroende på vilken grupp du sedan blir slumpmässigt utvald till kommer du få göra 1 eller 2 PET/MR-undersökningar.

Ersättning: 6375 kr eller 8500 kr för ditt deltagande (beroende på vilken grupp du tillhör) samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema Stockholm

HälsokontrollPET-undersökning
6 augusti14 augusti
19 augusti28 augusti

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, Läkemedelsverket och Strålskyddsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien