Läkemedelsstudie i Uppsala

Studie med läkemedel under utveckling mot blodpropp

Studie 512

Vi söker friska personer som är sterila eller postmenopausala och mellan 18-65 år till en läkemedelsstudie i Uppsala.

Om studien

Vi söker deltagare till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling och förebyggande av blodproppar.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, sterila eller postmenopausala, 18–65 år

Kriterier för deltagande:

 • Vara frisk
 • Vara steril eller postmenopausal
 • BMI mellan 18,5–30 kg/m2
 • Ej ha eller ha historia av leversjukdom
 • Ej ha nedsatt njurfunktion
 • Ej ha eller ha historia av allvarlig depression
 • Ej ha högt blodtryck
 • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
 • Ej använda tobak-eller nikotinprodukter regelbundet
 • Ej donerat blod senaste tre månaderna (eller plasma senaste månaden)
 • Ej deltagit i annan läkemedelsstudie senaste tre månaderna

Studien består av tre besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt ett uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta tre nätter och få en dos av läkemedlet eller placebo.

Ersättning:

8510 kr för ditt deltagande, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt möjlighet till reseersättning.

Tidsschema

GRUPPHälsokontroll (besök 1)Inneliggande på kliniken (besök 2)Uppföljningsbesök (besök 3)
1 A24 juni27-30 juni12 juli
1 B24 elller 26 juni30 juni-3 juli15 juli
1 C26 juni3-6 juli18 juli
2 A25 eller 29 juli11-14 augusti26 augusti
2 B25 eller 29 juli13-16 augusti28 augusti
2 C25 eller 29 juli14-17 augusti29 augusti

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien