diabetes typ 2

Läkemedelsstudie mot typ 2 Diabetes

Studie 550

Är du 18–75 år och diagnostiserad med typ-2 diabetes? Delta i läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av diabetes.

Om studien

Vi söker personer med typ-2 diabetes till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av diabetes. Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: män och kvinnor, 18–75 år.

För att kunna delta i läkemedelsstudie mot typ 2 diabetes

  • Vara diagnostiserad med typ-2 diabetes sedan minst 6 månader
  • BMI under 38 kg/m2 och väga över 55 kg
  • Stabil behandling för att sänka dina blod-fetter under de senaste 3 månaderna
  • Stabil vikt de senaste 3 månaderna 
  • Ej behandlats med insulin senaste tre månaderna
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Ej donerat blod eller plasma senaste 3 månaderna
  • Ej vara gravid, ammande eller planera graviditet under studieperioden
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av 10 eller 12 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll samt 9 eller 11 klinikbesök. Vid fyra av besöken kommer du få en dos av läkemedlet eller placebo.

Ersättning: Du får skattepliktig ersättning för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien