blodprovsstudie i Uppsala och Stockholm

Kort blodprovsstudie med ett besök

Studie 460

Delta i en kort blodprovsstudie med ett besök i Uppsala eller Stockholm.

Om studien

Vi söker friska personer till en kort blodprovsstudie. Syftet med studien är att utvärdera ett snabbtest som ska användas som ett hjälpmedel vid diagnos av hjärtinfarkt.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–80 år

För att kunna delta i blodprovsstudien

Kriterier för deltagande:

  • Vara frisk
  • BMI mellan 18,5–35 kg/m2
  • Ej ha, eller behandlas för, högt blodtryck
  • Ej ha hjärt-och kärlsjukdom
  • Ej behandlas för diabetes
  • Ej vara rökare
  • Ej vara gravid

Studien består av ett besök på vår klinik i Uppsala eller Stockholm. Vid besöket kommer du lämna få lämna ett blodprov. Vid eventuellt förhöjda eller onormala värden kommer vi kontakta dig inom 14 dagar för uppföljning.

Ersättning: Du får 715 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Tider i Uppsala och Stockholm

Besökstid varje Måndag, Onsdag och Fredag från och med 20 maj.

Undantag fredag 7 juni och fredag 21 juni.

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien