KOL-studie i Uppsala och Stockholm

KOL-studie i Uppsala

Studie 017

Har du KOL? Vi söker studiedeltagare 40 år eller äldre med KOL-diagnos till en klinisk studie där man vill undersöka om behandling med Metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL kan minska risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Om KOL-studien

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockerare, har hjärtsjukdom eller har haft en stroke. Studien pågår i drygt ett år och innebär tre klinikbesök och en telefonuppföljning. Besöken i studien är kostnadsfria.

OBS: Du kan inte delta i studien om du deltagit i studie 234 på CTC.

Mer information och anmälan

För mer information och eventuell anmälan, skicka en intresseanmälan här nedan eller ring 018-303399.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Ansvarig läkare för studien är: Folke Sjöberg

Anmäl ditt intresse för studien