Studie för dig med typ 2 diabetes

Studie för dig med typ 2 Diabetes

Studie 543 Del II

Har du typ 2 diabetes och är intresserad av att delta i en klinisk studie?

Studie för dig med typ 2 diabetes

Vi söker män och ej fertila kvinnor med diagnostiserad typ 2 diabetes och med ett BMI på minst 27 kg/m2 för deltagande i en klinisk studie.

I studien undersöker man ett läkemedel under utveckling för behandling av fettlever, en vanlig leversjukdom som vanligtvis drabbar överviktiga personer som har typ 2 diabetes.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, hur det tolereras samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: män och ej fertila kvinnor, 18–65 år.

För att kunna delta

  • Ha ett BMI mellan 27–39,9 kg/m2
  • Ha en stabil behandling av metformin
  • Ej röka/snusa
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Ej donerat blod senaste 3 månaderna (eller plasma senaste månaden)
  • Ej ha klaustrofobi 
  • Kvinnor behöver ha passerat klimakteriet eller vara sterila
  • Män behöver använda kondom under studiens gång fram till 3 månader efter sista dos eller vara steriliserad SAMT att dess partner (om fertil kvinna) behöver använda för studien godkända preventivmedel under samma period.

Studien består av 27 besök på vår klinik i Uppsala; en hälsokontroll och 24 dosbesök då du kommer att få en dos av läkemedlet eller placebo. Vid 6 av dosbesöken kommer du att få övernatta 1-3 nätter på vår klinik (totalt upp till 18 nätter). Du kommer även att få göra MRI undersökningar på tre av besöken.

Ersättning: 30 998 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Mer information och anmälan

Tid för hälsokontroll finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse. Kontakta oss för tidschema över studiens besök.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien