Studie för dig med typ 2 Diabetes

Studie för dig med typ 2 Diabetes

Studie 543 Del II

Har du typ 2 diabetes och är intresserad av att delta i en klinisk studie?

Om studien

Vi söker män och ej fertila kvinnor med diagnostiserad typ 2-diabetes och med ett BMI på minst 27 kg/m2 för deltagande i en klinisk studie.

I studien undersöker man ett läkemedel under utveckling för behandling av fettlever, en vanlig leversjukdom som vanligtvis drabbar överviktiga personer som har typ 2-diabetes.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, hur det tolereras samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: män och ej fertila kvinnor, 18–65 år.

För att kunna delta

  • Ha ett BMI mellan 27–39,9 kg/m2
  • Ha en stabil behandling av metformin
  • Ej röka/snusa
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Ej donerat blod senaste 3 månaderna (eller plasma senaste månaden)
  • Ej ha klaustrofobi 
  • Kvinnor behöver ha passerat klimakteriet eller vara sterila
  • Män behöver använda kondom under studiens gång fram till 3 månader efter sista dos eller vara steriliserad SAMT att dess partner (om fertil kvinna) behöver använda för studien godkända preventivmedel under samma period.

Studien består av 27 besök på vår klinik i Uppsala; en hälsokontroll och 24 dosbesök då du kommer att få en dos av läkemedlet eller placebo. Vid 6 av dosbesöken kommer du att få övernatta 1-3 nätter på vår klinik (totalt upp till 18 nätter). Du kommer även att få göra MRI undersökningar på tre av besöken.

Ersättning: Du får ersättning för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Mer information och anmälan

Tid för hälsokontroll finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Hälso-kontrollBesök 2Besök 3
(inne-liggande)
Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8Besök 9Besök 10Besök 11 (inne-liggande)Besök 12Besök 13Besök 14Besök 15 (inne-liggande)Besök 16Besök 17Besök 18Besök 19 (inne-liggande)Besök 20Besök 21Besök 22Besök 23 (inne-liggande)Besök 24Besök 25Besök 26 (inne-liggande)Besök 27 (uppföljning)
Enligt överens-kommelse20 maj26-29 maj5 jun12 jun19 jun26 jun3 jul9 jul17 jul24-27 jul31 jul7 aug14 aug21-24 aug28 aug4 sep11 sep18-21 sep25 sep1 okt8 okt15-18 okt23 okt30 okt6-13 nov18 dec

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien