Vaccinstudie mot pneumokockbakterier

Vaccinstudie mot pneumokockbakterier

Studie 139

Forskningsstudie med ett nytt studievaccin mot pneumokockbakterier för personer mellan 2-17 år.

Om studien

Vi söker personer mellan 2–17 år till en forskningsstudie med ett nytt studievaccin mot pneumokockbakterier. Syftet med studien är att undersöka studievaccinets säkerhet och tolerans samt immunologiskt svar hos barn och ungdomar med ökad risk för pneumokockinfektion.

Pneumokocksjukdom orsakas av en typ av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae. Denna bakterie kan orsaka allvarliga infektioner i öronen, näsan, lungorna, blodet eller hjärnan.

Målgrupp: personer mellan 2–17 år

För att kunna delta i vaccinstudie mot pneumokockbakterier

Deltagaren måste uppfylla något av följande kriterier för att delta:

  • Ha diabetes
  • Ha kronisk leversjukdom
  • Ha kronisk hjärtsjukdom
  • Ha kronisk lungsjukdom
  • Ha kronisk njursjukdom

Studievaccin och undersökningarna genomförs kostnadsfritt och det finns möjlighet till reseersättning.

Studien pågår i totalt ca 6 månader och innebär 2 besök på vår klinik i Stockholm eller Göteborg samt 3 telefonuppföljningar. Studien utförs i samarbete med flertalet kliniker i Sverige.

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien