Studie 513

Läkemedelsstudie mot Celiaki (glutenintolerans)

Studie 513

Vi söker personer med celiaki (glutenintolerans) till en studie med ett läkemedel under utveckling mot sjukdomen.

Om studien

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, tolerans och effektivitet samt hur
det tas upp, fördelas och bearbetas i kroppen. Genom att delta i studien är du med och driver
forskningen framåt inom området.

Målgrupp: personer med glutenintolerans

Studien består av totalt 13 besök på vår klinik i Uppsala inom en ca 10 veckors period.
Studien är indelad i tre faser, en screeningperiod (3 besök, 1 tlf samtal), en behandlingsperiod
(8 besök, 1 tlf samtal) och en uppföljningsperiod som består av två besök. Totalt kommer du
att få två infusioner med läkemedlet eller placebo.

Ersättning: 16 000 kr innan skatt och måltidsavdrag, samt möjlighet till reseersättning. 

För att kunna delta i läkemedelsstudie mot glutenintolerans

  • Vara mellan 18–70 år
  • Ha diagnostiserad celiaki.
  • Ha varit på glutenfri kost sedan minst ett halvår tillbaka.
  • Att vid två tillfällen under studien äta 2 kakor som innehåller tillsammans 6 g gluten
  • Ha ett BMI mellan 18–33 kg/m2
  • Ej ha någon sjukdom i magtarmkanalen
  • Ej ha annan autoimmun sjukdom (förutom i sköldkörteln)
  • Fertila kvinnor behöver vara villig att använda preventivmedel under hela studiens gång

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-303399 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

För att delta i studien behöver vi att du registrerar dig i vår databas som du kan göra via detta formulär: registrera dig i vår databas här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är
frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer
att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien