Migränstudie för att hindra migrän

Migränstudie för att hindra migrän

Studie 103

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning med en ny förebyggande behandling av migrän?

Om studien

Vi söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid förebyggande behandling av episodisk migrän.

Studiens totala längd är högst 30 veckor (7 månader). Studien inleds med en månadslång observationsperiod när deltagarna ombeds fylla i en elektronisk dagbok. Alla migränanfall och relaterade symtom ska registreras i e-dagboken.

Efter observationsperioden kommer deltagarna till studiekliniken igen för ett besök för att påbörja studiebehandlingen. Vid detta besök delas deltagarna slumpmässigt in i två grupper (1:1). Under den första 12 veckor långa behandlingsperioden får hälften av deltagarna rimegepant och hälften får placebo. Under den andra behandlingsperioden får alla rimegepant under 12 veckor. Alla deltagare ombeds ta studieläkemedlet varannan dag.

Studieläkemedlet är inte avsett för att behandla ett akut migränanfall, utan för att minska förekomsten av migränanfall. Akuta migränanfall kan under hela studien behandlas med andra läkemedel som deltagaren normalt använder.

För att kunna delta

Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:

  • Du är 18–65 år gammal
  • Du har haft migränanfall i mer än ett år och din migrän började före 50 års ålder
  • Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
  • Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
  • Tidigare migränförebyggande läkemedel har inte passat dig eller gett inte hjälpt dig tillräckligt bra
  • Du har inga instabila allvarliga sjukdomar eller kroniska sjukdomar
  • Du är inte gravid eller ammar inte.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien