Migränstudie för att lindra migrän

Migränstudie för att lindra migrän

Studie 102

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning med en ny migränbehandling?

Om studien

Vi söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid behandling av migränanfall hos vuxna för vilka triptanbehandling inte är lämplig.

Studiens totala längd är strax under ett halvt år. Studien inleds med en dubbelblind behandlingsperiod där hälften av studiedeltagarna får rimegepant och hälften får placebo. Under denna behandlingsperiod tas studieläkemedlet efter att det första måttliga eller svåra migränanfallet har börjat.

Ungefär 7 dagar efter att studiedeltagarna har tagit studieläkemedlet kommer de till studiekliniken igen för ett besök som avslutar behandlingsperioden. Vid detta besök görs en läkarundersökning och vitala funktioner (blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och temperatur) kontrolleras samt blodprover och ett elektrokardiogram (EKG) tas.

Studiecentret ringer upp dig när undersökningsresultaten är tillgängliga och informerar dig om du kan fortsätta i studiens öppna period. Denna period kallas öppen eftersom alla studiedeltagare får rimegepant och placebo inte längre används. Den öppna perioden pågår litet längre än tre månader.

För att kunna delta i denna migränstudie

  • Du är 18–65 år gammal
  • Du har haft migränanfall i minst ett år och din migrän började före 50 års ålder
  • Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
  • Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
  • Triptanbehandling av migrän är inte lämplig för dig
  • Du har inga allvarliga sjukdomar eller en kronisk sjukdom som är under kontroll och stabil
  • Du är inte gravid eller ammar inte.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien