Migränstudie

Migränstudie

Studie 076

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning av en ny migränbehandling?

Om studien

Vi söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid förebyggande behandling av episodisk migrän.

Studiens totala längd är högst 18 veckor (4,5 månader). Studien inleds med en månadslång observationsperiod när deltagarna ombeds fylla i en elektronisk dagbok. Alla migränanfall och relaterade symtom under observationsperioden ska registreras i e-dagboken. 

Efter observationsperioden kommer deltagarna till studiecentret igen för ett besök för att påbörja studiebehandlingen. Vid detta besök delas deltagarna slumpmässigt in i två grupper (1:1). Under den följande 12 veckor långa behandlingsperioden får hälften av deltagarna rimegepant och hälften får placebo. Alla deltagare ombeds ta studieläkemedlet varannan dag. 

Studieläkemedlet är inte avsett för att behandla ett akut migränanfall, utan för att minska förekomsten av migränanfall. Akuta migränanfall kan under hela studien behandlas med andra läkemedel som deltagaren normalt använder.

För att kunna delta

Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:

  • Du är 18–65 år gammal
  • Du har haft migränanfall i mer än ett år och din migrän började före 50 års ålder
  • Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
  • Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
  • Tidigare migränförebyggande läkemedel har inte passat dig eller gett otillräckligt behandlingssvar
  • Du har inga allvarliga sjukdomar eller en kronisk sjukdom som är under kontroll och stabil
  • Du är inte gravid eller ammar inte.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Har du frågor om studien eller vill delta? Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien