Studie 454

Metodutvecklingsstudie

Studie 454

Vi söker deltagare som kan tänka sig att lämna blod till en metodutvecklingsstudie för utveckling av cellterapi.

Om studien

Syftet med studien är att utveckla och säkerställa tillverkningsprocesser för nya behandlingar mot exempelvis cancer, inflammatoriska sjukdomar och infektioner samt för att studera förekomsten av olika sorters lymfocyter hos friska människor.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–65 år.

Studien består av totalt 2 besök på vår klinik i Uppsala. Första besöket är en hälsokontroll och under ditt andra besök kommer du att få lämna blod (150 ml) via intravenösa katetrar (ett litet plaströr infogat i ditt blodkärl) och denna process kallas leukaferes. Leukaferes är en etablerad metod som i sjukvården används vid behandling av flera olika sjukdomstillstånd. Besök två tar mellan 3-7 timmar att genomföra.

Ersättning: 2980 kronor för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning

För att kunna delta

  • Vara frisk
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
  • Ej delta i annan klinisk studie under studiens gång
  • Ej donerat blod eller plasma senaste 4 månaderna
  • Ej vara gravid, ammande eller ha en planerad graviditet under studiens gång

Tidsschema

Hälsokontroll (besök 1)Klinikbesök (besök 2)
21 maj27 maj
28 maj
29 maj
30 maj

3 juni
4 juni
10 juni
11 juni
12 juni
17 juni
19 juni
24 juni
26 juni

3 juli
8 juli
10 juli

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien