Studie mot kolik

Kolikstudie

Studie 514

Vi söker spädbarn med kolik till en forskningsstudie. Syftet med studien är att undersöka effekten av en probiotisk oljeprodukt på nyfödda barn med kolik.

Om studien

Du och ditt barn får komma på 4 besök på en av våra kliniker i Uppsala, Stockholm eller Linköping samt 3 telefonuppföljningar, studien kommer att pågå i totalt 35 dagar. Efter besök 2 kommer du att ge ditt barn 5 droppar av den oljebaserade studieprodukten en gång om dagen i hemmet under 3 veckors tid.

Ersättning: 5000 kr för ert deltagande samt möjlighet till reseersättning. 

För att kunna delta i kolikstudien

  • Friska spädbarn, 3-8 veckor gamla
  • Födda i gravidvecka 37+0 till 41+6
  • Enbart eller övervägande ammade
  • Symptom på kolik, intensivt gråtande minst 3 timmar/dag minst 3 dagar i veckan.
  • Under studiens gång får du inte ge ditt barn någon antibiotika, annan probiotika eller produkter med syfte att lindra spädbarnskolik
  • Inte delta i annan forskningsstudie under studieperioden

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Vill ni delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Den information ni lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien