Blodprovsstudie i Göteborg

Blodprovsstudie i Göteborg

Studie 662

Vi söker friska personer som vill delta i en kort blodprovsstudie. Blodet du lämnar kommer att användas till forskning för analytiska tester.

Om studien

Studien består av ett eller flera besök på vår klinik i Göteborg. Det finns möjlighet att delta i studien vid flera tillfällen, upp till två gånger per månad med minst en veckas mellanrum.

Målgrupp: friska personer, 18-70 år

För att kunna delta får du inte ha donerat blod senaste tre månaderna eller plasma senaste månaden.  

Ersättning:

Du får 357 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien