Studie på svårläkta bensår

Studie på svårläkta bensår

Studie 409

Vi söker personer med svårläkta bensår till en klinisk studie.

Om studien

Studiens syfte är att utvärdera ett prövningsläkemedel innehållande stamceller. Studien genomförs i Göteborg och Stockholm och vi söker patienter i dessa städer med omnejd. Resultatet från denna studie kan leda till fortsatt utveckling av läkemedel för behandling av svårläkta bensår.

Ersättning: 4000 kr innan skatteavdrag. Studiebesök och behandlingar är kostnadsfria och reseersättning utgår. Vid behov kan fria taxiresor fram och tillbaka till kliniken erbjudas.

För att kunna delta i studie på svårläkta bensår

Kriterier för att deltagande är bland annat:

  • Vara minst 18 år
  • Ha ett öppet sår under knät som inte läkt trots behandling i minst 6 veckor
  • Tåla kompressionsbehandling, t ex elastisk linda eller stödstrumpa
  • Ej ha diabetes typ 1, Crohns sjukdom, SLE, Addisons sjukdom eller annan autoimmun sjukdom
  • Ej stå på kortisonbehandling eller immunnedsättande läkemedel
  • Ej delta i annan läkemedelsstudie

Mer information och anmälan

Göteborg

Ring 031-343 99 19, maila rekrytering.ctc.su@vgregion.se eller anmäl dig i formuläret nedan.
CTC (Centrum för klinisk prövning) Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Stockholm

Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller eller anmäl dig i formuläret nedan.
CTC (Clinical Trial Consultants) Karolinska i Stockholm

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien