Studie på svårläkta bensår

Studie på svårläkta bensår

Studie 409

Vi söker personer med svårläkta bensår till en klinisk studie.

Om studien

Syftet med studien är att undersöka ett prövningsläkemedels säkerhet och effekt. Prövningsläkemedlet innehåller stamceller och har inte tidigare testats på patienter med svårläkta bensår. Studien genomförs i Linköping, Göteborg, Stockholm och Lund och vi söker patienter i dessa städer med omnejd.

Resultat från denna studie kan leda till fortsatt utveckling av läkemedel för behandling av svårläkta bensår och kan på sikt vara till nytta för patienter som lider av detta. 

Medverkan i studien innebär 16 besök, varav 15 veckovisa besök och därefter ett avslutande besök 4 månader senare. Vid ett av besöken får patienterna prövningsläkemedlet eller placebo på sitt sår. Samtliga patienter får även standardbehandling för sitt bensår under hela studien.

Ersättning: 4000 kr innan skatteavdrag. Studiebesök och behandlingar är kostnadsfria och reseersättning utgår. Vid behov kan fria taxiresor fram och tillbaka till kliniken erbjudas.

För att kunna delta

  • Vara minst 18 år
  • BMI mellan 18,5–35 kg/m2
  • Ha ett öppet sår (3-40 cm2) under knät som inte läkt trots behandling i minst 6 veckor
  • Tåla kompressionsbehandling, t ex elastisk linda eller stödstrumpa
  • Ej ha diabetes typ 1, Crohns sjukdom, SLE, Addisons sjukdom eller annan autoimmun sjukdom
  • Ej stå på kortisonbehandling eller immunnedsättande läkemedel
  • Ej ha högt blodsocker (testas på hälsokontrollen i studien)
  • Ej använda nikotinprodukter regelbundet
  • Ej delta i annan läkemedelsstudie
  • Vara villig att använda för studien godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal eller leva avhållsamt från heterosexuella samlag

Mer information och anmälan

Göteborg

Ring 031-343 99 19, maila rekrytering.ctc.su@vgregion.se eller anmäl dig i formuläret nedan.
CTC (Centrum för klinisk prövning) Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Linköping

Ring 010-103 19 54 eller anmäl dig i formuläret nedan.
Brännskadecentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 

Lund

Ring 046-173124, maila studie201.sus.lund@skane.se eller anmäl dig i formuläret nedan.
Kliniska Prövningsenheten, Skånes Universitetssjukhus i Lund 

Stockholm

Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller eller anmäl dig i formuläret nedan.
CTC (Clinical Trial Consultants) Karolinska i Stockholm

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien