Vaccinstudie för dig som är över 65 år

Vaccinstudie för dig som är över 65 år

Studie 081

Är du 65 år eller äldre? Hjälp oss att hitta ett sätt att förhindra infektioner i blodbanan.

Personer över 65 år, som har haft urinvägsinfektion, har en ökad risk för att få infektioner i blodbanan orsakade av E. coli-bakterier.

Ta reda på mer om E.mbrace-studien, en klinisk studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsvaccin som ska förhindra infektioner i blodomloppet. En del av deltagarna kommer att få placebo (overksam substans).

För att kunna delta

Du kan vara lämplig för att delta i den här studien om du:

  • är 65 år eller äldre
  • haft urinvägsinfektion de senaste två åren
  • känner dig bekväm, eller har en anhörigvårdgivare som känner sig bekväm, med att använda en app på en smarttelefon.

Om du är intresserad kommer ytterligare kriterier att utvärderas av studieteamet. Studien kommer att pågå i cirka tre år.

Kvalificerade deltagare kan få prövningsvaccinet och viss medicinsk vård som studien kräver utan kostnad. Studien betalar inte för övrig medicinsk vård eller andra läkemedel som behövs för din ordinarie dagliga vård.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Vill du delta på denna studie eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien