gravid studie blodprov

Blodprovsstudie för gravida kvinnor

Studie 126

Vi söker gravida kvinnor till en kort forskningsstudie om FNAIT, ett sällsynt tillstånd som kan drabba fosterutvecklingen och orsaka blödning hos fostret.

Om studien

Syftet med studien är att leta efter riskfaktorer i blodet hos gravida kvinnor. Detta kommer att bidra till förberedelserna inför en uppföljningsstudie som är tänkt att identifiera foster i riskzonen före födsel och att testa en behandling för att förhindra mödrar och barn från att drabbas av FNAIT.

Fetal och neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) uppkommer när moderns immunsystem angriper fostrets trombocyter, de blodkroppar som hjälper till att stoppa blödning. Läkarna tror att detta händer 1 av 1000 foster, men den verkliga siffran är okänd eftersom det behöver mer forskning.

Målgrupp: gravida kvinnor, minst 18 år

För att kunna delta i blodprovsstudie för gravida kvinnor

  • Vara gravid i vecka 10-14 när du lämnar ditt blodprov
  • Ej haft FNAIT vid en tidigare graviditet

Studien består av ett besök där du får ta ditt blodprov på en av våra kliniker i Uppsala, Stockholm eller Linköping. Beroende på resultatet av ditt blodprov kan du även bli ombedd att lämna ytterligare blodprov.  

Du får även reda på om ditt foster eventuellt är i riskzonen för FNAIT, vilket kan hjälpa dig att tillhandahålla eventuell extra vård som ditt barn kan behöva.

Vi värnar om din integritet under besöket. 

Ersättning: Du får en symbolisk ersättning för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien