Studie för dig med risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom

Studie för dig med risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom

Studie 148

Vill du delta i en studie där du får möjlighet att testa ett nytt läkemedel för att förebygga allvarlig hjärtkärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt och stroke?

Till studien söker vi dig som är 40–79 år och har risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

Syftet med studien är att utvärdera om studiebehandlingen kan hjälpa till att förebygga allvarlig hjärtkärlsjukdom hos vuxna deltagare med förhöjt kolesterol och hög risk för hjärtkärlsjukdom, men som ännu inte haft någon allvarlig hjärtkärlsjukdom.

Målgrupp: män och kvinnor, 40–79 år

För att kunna delta

Kriterier för deltagande:

  • Ha förhöjd risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom (t.ex. hög ålder, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, rökning)
  • Ej ha drabbats av tidigare hjärtinfarkt eller tidigare stroke pga. blodpropp
  • Ej ha genomgått tidigare ballongvidgning av förträngningar i blodkärl
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste månaden
  • Ej vara gravid, ammande eller ha en planerad graviditet under studiens gång.

Om du är intresserad kommer ytterligare kriterier att utvärderas av studieteamet vid en hälsokontroll. Studien förväntas pågå i cirka sex år.

Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria. Ersättning utgår för resor till och från kliniken.

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien