Läkemedelsstudie mot Enterovirus

Läkemedelsstudie mot Enterovirus

Studie 470

Vi söker friska personer till en studie med ett läkemedel under utveckling för behandling mot Enterovirus (EV).

Om studien

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, hur det tolereras samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen. Läkemedlet ges via buckal film, en film som appliceras på insidan av kinden.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–50 år.

Enterovirus är en stor grupp virus som smittar främst via luftvägarna. Enterovirus infekterar mer än 1 miljard människor varje år världen över. Majoriteten av EV-infektioner orsakar lindrig sjukdom som en vanlig förkylning eller inga symtom alls men de kan också orsaka allvarlig sjukdom särskilt hos personer som äldre, nyfödda, och patienter med nedsatt immunförsvar. Det mest kända EV är poliovirus.

För att kunna delta

  • Vara frisk
  • BMI mellan 18,5–30 kg/m2
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
  • Ej röka/snusa regelbundet
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Ej donerat blod senaste 3 månaderna (eller plasma senaste månaden)
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av 5 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt tre dagsbesök. Du kommer inför ditt dosbesök att övernatta en natt på kliniken och då få en dos av läkemedlet via buckal film i munnen.

Ersättning: 7510 kr för ditt deltagande samt reseersättning. 

Tidsschema

GruppHälsokontrollInneliggande besökBesök på klinikBesök på klinikTelefon-uppföljningUppföljningsbesök
på klinik
3a25 april5-6 maj 7 maj8 maj 15 maj 20 maj
3b7 maj20-21 maj 22 maj 23 maj 30 maj3 juni
3c7 maj3-4 juni 5 juni 6 juni 13 juni 17 juni
3d30 maj 17-18 juni 19 juni 20 juni27 juni 1 juli

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en anmälan här nedan. 

Registrera dig i vår databas för att få information om kommande studier. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien