Studie mot bakteriell vaginos forskningsperson.se

Forskningsstudie mot bakteriell vaginos

Studie 506

Besväras du av illaluktande vaginala flytningar? Det kan vara symptom på bakteriell vaginos. Vi söker kvinnor som är minst 18 år till en studie med en vaginaltablett som en ny behandling mot bakteriell vaginos.

Om studien

Vi söker kvinnor minst 18 år som har pågående bakteriell vaginos till en forskningsstudie. 

I studien testar man en vaginaltablett som innehåller ett ämne som förekommer naturligt i kroppen som en ny behandling mot bakteriell vaginos.

Syftet med studien är att undersöka säkerhet och effekt av den nya behandlingen både på kort och på längre sikt. 

Bakteriell vaginos orsakas av överväxt av bakterier och drabbar de flesta kvinnor någon gång. Idag finns det flera behandlingsalternativ men de flesta tillgängliga behandlingarna innehåller antibiotika och är inte alltid effektiva vilket innebär att infektionen ofta återkommer.

Målgrupp: kvinnor med bakteriell vaginos

För att kunna delta i forskningsstudie mot bakteriell vaginos

  • Ha bakteriell vaginos
  • Vara minst 18 år
  • Vara i en menstruerande period i livet
  • Ha illaluktande vaginal flytning
  • Ej ha använt någon behandling mot bakteriell vaginos de senaste två veckorna
  • Ej vara gravid eller ammande
  • Ej ha någon annan bekräftad eller misstänkt vaginal infektion
  • Vara villig att använda preventivmedel under studietiden

Du kommer snabbt att bli inbokad till ett första besök hos en gynekolog när du blivit antagen till studien. 

Studien är uppdelad i två behandlingsgrupper, som man slumpmässigt blir invald till, den ena får behandling med vaginaltabletten direkt och den andra får vänta på behandling i 7 dagar. Beroende på vilken grupp man hamnat i kommer man sedan att göra 3 eller 4 besök på kliniken under kommande månad. Efter 2,5 månader gör man ett uppföljningsbesök för att utvärdera den förebyggande behandlingen. 

Ersättning: 1770 kr för avslutad studie samt reseersättning. 

Studien pågår just nu på:

Kvinnoforskningsenheten B79, Gynekologimottagningen

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, SE-141 86 Stockholm,

CTC Karolinska Solna, Stockholm

och

CTC Uppsala

Mer information och anmälan

Tider för studiens besök finns fortlöpande och bokas in enligt överenskommelse.

Kontakta oss på 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien