Läkemedelsstudie i Uppsala

Läkemedelsstudie i Uppsala

Studie 567

Vi söker friska personer mellan 18-55 år till en läkemedelsstudie i Uppsala.

Vill du vara en del av forskningen inom Parkinsons sjukdom?

Vi söker friska personer till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av apati vid Parkinsons sjukdom. Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–55 år

För att kunna delta i läkemedelsstudien

Kriterier för deltagande:

  • Vara frisk
  • Vikt mellan 50–110 kg
  • Ej ha, eller ha historia av, allvarlig psykiatrisk diagnos
  • Ej ha historik av anfall eller feberkramper
  • Ej ha högt blodtryck
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
  • Ej använda tobaks-eller nikotinprodukter regelbundet
  • Ej donerat blod senaste tre månaderna (eller plasma senaste månaden)
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste tre månaderna
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av tre besök på vår klinik i Uppsala under en tidsperiod på ca fem veckor. En hälsokontroll, ett dosbesök samt ett uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta tre nätter och få en dos av läkemedlet eller placebo.

I en grupp undersöker man hur upptaget av läkemedlet påverkas av mat. Om du ingår i den gruppen kommer du få genomföra dosbesöket igen och då få en ytterligare dos av läkemedlet eller placebo i samband med måltid.

Ersättning: 10 740 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.

GRUPPHälsokontroll (besök 1)Inneliggande på kliniken (besök 2)Uppföljningsbesök (besök 3)
1:a16 eller 17 maj21–24 maj31 maj
1:b16 eller 17 maj22–25 maj31 maj
1:c16 eller 17 maj23–26 maj3 jun
    
2:a27 eller 29 maj13–16 jun24 jun
2:b27 eller 29 maj16–19 jun26 jun
2:c27 eller 29 maj17–20 jun26 jun
    
3:a25 eller 27 jun8–11 jul12 jul
3:b25 eller 27 jun10–13 jul19 jul
3:c25 eller 27 jun11–14 jul19 jul
    
4:a18 eller 31 jul4–7 aug12 aug
4:b18 eller 31 jul6–9 aug16 aug
4:c18 eller 31 jul8–11 aug16 aug
    
5:a14 eller 15 aug26–29 aug4 sep
5:b14 eller 15 aug27–30 aug6 sep
5:c14 eller 15 aug29 aug – 1 sep6 sep

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien