Studie 465

PET-studie i Uppsala

Studie 465

Vi söker friska deltagare mellan 40 - 85 år till en PET-studie på Akademiska sjukhus i Uppsala.

Om studien

Syftet med studien är att vidareutveckla nuvarande bilddiagnostik.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 40-85 år

Ersättning: 2000 kr innan skatteavdrag

Studien består av två bildundersökningstillfällen, ett tillfälle tar mellan 2 – 3 timmar.

För att kunna delta

  • BMI mellan 20–30 kg/m2
  • Ej ha en historia av eller pågående allvarlig sjukdom
  • Ej ha allvarlig psykisk störning
  • Ej ha en pågående behandling med antidepressiva läkemedel
  • Ej inta daglig användning av nikotinprodukter
  • Ej lida av klaustrofobi
  • Ej ha metallimplantat

Tidsschema

Tillgängliga tider
15 november
23 november
29 november

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan så kontaktar vi dig.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien